Børns erstatningsansvar

Barn

Justitsministeriet har udarbejdet en pjece om børns erstatningsansvar.

Børn kan på samme måde som voksne blive pålagt at betale erstatning for de skader, som de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Justitsministeriet har udarbejdet en pjece om denne problemstilling, hvori der bl.a. redegøres for ansvarsbetingelserne og betydningen af, at skaden er dækket af en forsikring.

Pjecen indeholder endvidere en beskrivelse af forældres hæftelse for deres børns skadegørende handlinger. Således hæfter den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn hæfter med op til 7.500 kr. pr. skadegørende handling, som barnet er erstatningsansvarlig for. Det gælder, selv om forælderen ikke kan bebrejdes, at skaden er sket.

Pjecen er tilgængelig i pdf-format her