Testamentariske dispositioner

Justitsministeriet kan efter arvelovens § 52 tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarven efter arveladeren skal fordeles ved en tvangsarvings død, hvis

  1. tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,
  2. denne tilstand må forventes ikke at være forbigående,
  3. tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger,
  4. tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, og
  5. den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen.

Til brug for Justitsministeriets behandling af en ansøgning om godkendelse af en testamentarisk disposition efter arvelovens § 52 anmoder Justitsministeriet ansøgeren om at indsende nærmere oplysninger om – samt dokumentation for – den medicinske baggrund for, at tvangsarvingen ikke er i stand til fornufts¬mæssigt at oprette testamente, og dokumentation for, at denne tilstand ikke er forbigående.

Justitsministeriet anmoder endvidere ansøgeren om at indsende en godkendelse fra tvangsarvingens værge. Hvis arveladeren selv er værge for tvangsarvingen, skal der beskikkes en særlig værge for tvangsarvingen med henblik på en godkendelse af den testamentariske disposition. Beskikkelsen af sådanne værger foretages af statsforvaltningen.

Læs mere om beskikkelse af værger på www.statsforvaltningen.dk.
 
Justitsministeriet stiller som betingelse for tilladelsen, at arven efter arveladeren holdes adskilt fra tvangsarvingens øvrige formue, således at denne arv kan identificeres ved tvangsarvingens død.

Den testamentariske bestemmelse får herudover kun virkning, hvis tvangsarvingen ved sin død ikke efterlader sig tvangsarvinger (i form af ægtefælle eller børn) og fortsat ikke har oprettet gyldigt testamente.