Advokater

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet er overgået fra Justitsministeriet til CivilstyrelsenDerfor skal ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet nu sendes til Civilstyrelsen.

 

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgik den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015.

Justitsministeriet skal opfordre til, at ansøgninger om advokatbeskikkelser sendes i god tid, dog tidligst 3 måneder før betingelserne for beskikkelse er opfyldt.

Civilstyrelsens hjemmeside indeholder oplysninger om behandlingen af advokatsager, herunder om ansøgning om advokatbeskikkelse. På hjemmesiden findes endvidere en vejledning om anerkendelse af praktikophold på advokatområdet.

 

Civilstyrelsens kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Telefon 33 92 33 34

www.civilstyrelsen.dk