Advokater

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen

 

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015. Der må derfor forventes længere sagsbehandlingstid omkring årsskiftet. Det bemærkes, at Justitsministeriet og Civilstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra den 23. december 2015 til den 3. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen. Indtil 1. januar 2016 skal al post som hidtil sendes til Justitsministeriet.

Justitsministeriet skal opfordre til, at ansøgninger om advokatbeskikkelser sendes i god tid, dog tidligst 3 måneder før betingelserne for beskikkelse er opfyldt.

Civilstyrelsens hjemmeside indeholder oplysninger om behandlingen af advokatsager, herunder om ansøgning om advokatbeskikkelse. På hjemmesiden findes endvidere en vejledning om anerkendelse af praktikophold på advokatområdet.

 

Civilstyrelsens kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen

Adelgade 13

1304 København K

Telefon 33 92 33 34

www.civilstyrelsen.dk