Arbejdsområder

 • Civilret

  På denne side finder du blandt andet information om arveretlige emner, udlændinges erhvervelse af fast ejendom, reglerne for indsamling, foreningsansatte, advokatnævnet samt advokatbeskikkelser.
 • Forskning

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret . Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den forskningspulje, der henhører under Justitsministeriets Forskningspolitiske...
 • International

  Her kan du du blandt andet finde information om EU, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt FN og menneskerettighederne.
 • Politi og straf

  På denne side finder du blandt andet information om terrorbekæmpelse og PET. Du kan også læse mere om konfliktråd, tv-overvågning, ungdomskriminalitet og vold i familien.
 • Våben

  En samlet fortegnelse over alle bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der knytter sig til våbenloven findes her. På siden findes desuden information om indførsel, udførsel og transit af våben, samt om fremstilling, erhvervelse og besiddelse af våben.
 • Flagning

  Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Under dette arbejdsområde finder du information om Dannebrog og retningslinjerne for flagning.